Algemene voorwaarden

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Algemene Voorwaarden brouwerijangarde.be

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Wij zijn: Angarde VOF
Ondernemingsnummer:BE0764577853
info@brouwerijangarde.be

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Web Merchant aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden producten of diensten op de markt verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren alleen in België. Als je een afleveradres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om een ​​bestelling te kunnen plaatsen. Als je nog geen 18 bent, vragen we je de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat er een bestelling is geplaatst door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website betekent uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden, die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als u online bestelt, sturen wij u ook een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken samen met de orderbevestiging of uiterlijk bij levering. Wij raden u aan dit altijd te doen.
 6. Indien naast deze algemene voorwaarden aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Mochten onze algemene voorwaarden in strijd zijn met die bijzondere voorwaarden, dan kunt u als consument altijd een beroep doen op de voordeligste tekst in uw voordeel.

Artikel 3 Ons aanbod en uw bestelling

 1. Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermelden wij dit nadrukkelijk in ons aanbod.
 2. Wij beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wij u verkopen en hoe het bestelproces verloopt. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om een ​​goede inschatting te kunnen maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk, en als we ons overduidelijk vergissen, zijn we niet verplicht om aan u te leveren.
 3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra wij uw bestelling per e-mail hebben bevestigd en zodra wij van de kaartuitgever goedkeuring hebben gekregen voor uw betalingstransactie met creditcard of betaalpas. Wij accepteren: Bancontact, Ideal, Visa, Mastercard, PayPall & Apple Pay. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een ​​product te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelwagen. Daarna vult u uw contactgegevens en factuurgegevens in. Vervolgens kiest u uw wijze van levering, tijdens de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, accepteert u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door op de bestelknop te drukken met als bijschrift “bestellen met betalingsverplichting”. Zodra u deze stappen heeft doorlopen, is uw aankoop definitief.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je het recht om te beslissen dat je de goederen niet wilt houden gedurende 14 dagen vanaf de levering of [1] het sluiten van het contract. U kunt uw bestelling dan retourneren zonder boete en zonder opgave van reden (de kosten betaalt u zelf). Binnen 14 dagen nadat wij je bestelling retour hebben ontvangen of je hebt aangegeven de overeenkomst te willen herroepen, storten wij het volledige aankoopbedrag aan je terug.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dan ook voor uw rekening. Wij zullen de kosten hiervan aangeven of een schatting maken, indien dit redelijkerwijs niet vooraf te berekenen is. Als de goederen niet per post kunnen worden geretourneerd, komen wij deze bij u ophalen en worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
 3. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Gedurende de eerste 14 dagen na levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen toch wilt kunnen retourneren zoals hierboven beschreven, mag je deze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je ze goed wilt houden. Geretourneerde goederen kunnen geschikt zijn, maar zijn mogelijk niet gebruikt. Als u de goederen retourneert, moet dit zo mogelijk samen met de originele verpakking.
 5. Je kunt je retourpakket per post of koerier retourneren.
 6. Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen, kan u ons contacteren op volgend e-mailadres info@brouwerijangarde.be. Wij sturen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw opzegging.

Artikel 5 De prijs

 • Gedurende de periode die wij in ons aanbod vermelden, veranderen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, btw, heffingen en diensten. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Wij kunnen ervoor kiezen om bovenop het aankoopbedrag verzendkosten in rekening te brengen. In dat geval laten we je dat altijd weten voordat je je aankoop doet.

Artikel 6 Betaling

 1. We kunnen alleen betalingen accepteren via de betaalmodules op onze website.
 2. Om een ​​veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie en via internet verzonden. U heeft geen speciale software nodig om met SSL te betalen. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 7 Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen voldoen aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. Natuurlijk garanderen we ook dat onze goederen voldoen aan alle bestaande wetten op het moment van uw bestelling.
 2. Bovendien hanteren wij bij de levering van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien de goederen niet conform de geplaatste bestelling zijn. Dit houdt in dat bij gebreken of gebreken aan de zaak tot 2 jaar na levering deze zaak kosteloos wordt hersteld of vervangen.
 3. U kunt, voor zover mogelijk en redelijk, kiezen tussen reparatie of vervanging. Alleen in het geval dat de reparatie of vervanging buitensporig, onmogelijk of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om prijsverlaging of ontbinding van het verkoopcontract te eisen.
 4. Indien het gebrek of gebrek zich manifesteert binnen 6 maanden na levering, wordt het geacht reeds vóór levering te hebben bestaan, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zult u moeten bewijzen dat het gebrek al aanwezig was op het moment van levering.

Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden afgehaald op de boerenmarkt te Kaprijke. De bestellingen worden NIET geleverd.

DISCLAIMER

Beperking van de aansprakelijkheid
De exploitant van deze website kan in geen geval tegenover wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor:

 • elke vorm van schade, direct of indirect (inclusief, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, software of andere van de gebruiker), die zou voortvloeien uit toegang tot of het gebruik van de website.
 • storing of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website.

Veiligheid
De exploitant van deze website stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Door gegevens via deze website in te dienen, erkent de gebruiker dat de verzending van dergelijke gegevens via internet nooit zonder risico is. De schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens door een onbevoegde derde partij kan in geen geval verhaald worden op de beheerder van deze website.

Juistheid
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. De exploitant van deze website stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de verstrekte informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, dan:

 • de beheerder van deze website is bereikbaar;
 • de beheerder van deze website zal er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Auteursrechten
Het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Met andere woorden, het materiaal op deze site kan worden gelezen en gedownload. In geval van reproductie of openbaarmaking aan het publiek moet echter de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden verkregen, tenzij dit niet vereist is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht en de naburige rechten.

Privacybeleid
De exploitant van deze website hecht belang aan privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke informatie hoeft te worden verstrekt, is het mogelijk dat er om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer, om de gebruiker op de hoogte te houden van activiteiten en acties. De gebruiker kan steeds, kosteloos en op aanvraag, bezwaar maken tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de beheerder van deze website worden geïnformeerd.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 heeft de gebruiker een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de beheerder van deze website gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen om de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn te corrigeren.

De exploitant van deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het type webbrowser of IP-adres, het gebruikte besturingssysteem of de domeinnaam van de website waarlangs de gebruiker naar deze website is gekomen, of waardoor wordt verlaten. Dit maakt het mogelijk om de website continu te optimaliseren voor de gebruikers.

Link naar http://brouwerijangarde.be
Het plaatsen van een link op een externe website is toegestaan. De exploitant van deze website kan echter op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites die naar deze website linken.

Links naar andere sites
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van hun inhoud. De exploitant van deze website verklaart uitdrukkelijk geen controle te hebben over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of kenmerken of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Het is altijd aan te raden om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van de externe sites en in het bijzonder de sectie over respect voor privacy.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze minibestanden worden enkel gebruikt om het gebruik van deze site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites te volgen.

De internetbrowser maakt het mogelijk om het gebruik van cookies te voorkomen, er wordt een waarschuwing gegeven wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van de harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van de internetbrowser.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies voor de analyse van het gebruik van de website. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt geraadpleegd, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website wordt tevens toestemming gegeven voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen
De exploitant van deze website kan de gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen en gebruikers hierover informeren via deze website. Het is raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Toepasselijk recht:
Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van deze site of de gegevens erop, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat de gebruiker zich onderwerpt aan de jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Gent en dat de gebruiker aanvaardt om alle procedures uitsluitend voor die rechtbanken te brengen.

Indien u contact met ons wilt opnemen over deze algemene voorwaarden, dan kan dat altijd via: info@brouwerijangarde.be

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar top

Deze site maakt gebruikt van cookies.

Door deze site te bezoeken geef je aan dat je ouder bent dan 18 en akkoord gaat met ons privacy beleid en onze algemene voorwaarden.

Ben jij ouder dan 18?

De inhoud op deze website is bedoeld
voor mensen ouder dan 18 jaar.

Ben jij ouder dan 18?